Bomengordel

MBIR stelt voor:

De bomengordel van Roeselare

Wij willen in RSL een groene lus rond het stadscentrum, welke zorgt voor een groene verbinding tussen alle blauw-groene assen.

Gezien er hiervoor geen historische drager is zoals een oude omwalling (Brugge) of een verdedigingslijn (Ieper) moeten wij deze zelf ruimtelijk organiseren en structureren.

Dit kan door het aanleggen van een bomengordel tussen de verschillende stadsparken en groenzones.

Een zachte verbinding tussen de bestaande en nieuwe groene zones in de stad : 

 • ronde kom
 • Van Marcke site
 • Groenling (Roulevard)
 • stationsplein
 • onderwijspark
 • college-mandel
 • spiraalbrugbomen
 • villa Veldstraat
 • Spilleboutdreef
 • de Spil
 • het nieuwe cultuurpark
 • park Vandewalle
 • Heilig Hart site of Collievijverpark
 • oud kerkhof
 • Geitepark 

Deze biedt tal van mogelijkheden :

 • een wandellus voor de stadsbewoners
 • een veilige(r)  circulatie in de stad voor kinderen
 • een joggingparcours in het groen
 • gezond Roeselare :  10 000 stappen wandeling
 • een toeristische exclusiviteit ( nieuw concept = bomengordel ..) 
 • natuurlijke verbinding tussen de groenzones ( ecologisch netwerk)

Concreet vragen wij:

 • Uitwerken en onderzoeken van de mogelijkheden, opstellen van een ambitie nota of een RUP
 • Hiermee rekening houden in de aanleg nieuwe straten en mobiliteitsplannen + veilige oversteken
 • Maximale ontharding
 • Evalueren van de mogelijke meerwaarde en kosten/baten analyse. (Dit kan een stukje aankoop of onteigening waard zijn.)