Een kritische blik op de bomenkap in het Bergmolenbos

Op 10 februari, de dag van onze Liefdesbomen actie, vond er een opmerkelijke gebeurtenis plaats in het Bergmolenbos. Terwijl liefdesbetuigingen aan onze natuur werden geuit, werden er normale dunningen uitgevoerd, met name in de boswilgen. Ironisch genoeg vonden deze activiteiten plaats zonder enige vorm van communicatie naar het bredere publiek. Dit gebrek aan transparantie en betrokkenheid heeft geleid tot onrust bij wandelaars en natuurliefhebbers, en benadrukt het belang van open communicatie in natuurbeheer.

De dunningen die werden uitgevoerd, concentreerden zich voornamelijk op boswilgen die als kaprijp werden beschouwd en een potentieel gevaar vormden in het speelbos. Hoewel de uitvoering van deze dunningen zonder schade aan de ondergrond verliep en er ruimte werd gecreëerd voor andere boomsoorten, blijft het essentieel om het publiek op de hoogte te stellen van dergelijke activiteiten. Het gebrek aan communicatie kan leiden tot misvattingen en onbegrip over de motieven achter dergelijke ingrepen in de natuur.

De gekapte rand langs de oude Maria Lindestraat werd omgezet in hakhout, een praktijk die nodig werd geacht vanwege klachten over overgroei op de weg en de rand. Het gebruik van paarden om het hout uit te slepen, zonder schade aan te richten, getuigt van een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden. Echter, zelfs bij dergelijke doordachte handelingen blijft het cruciaal om de gemeenschap te informeren en te betrekken bij beslissingen die het landschap beïnvloeden.

Als burgerplatform betreurt de vzw Meer Bomen In Roeselare het gebrek aan communicatie van zowel het Agentschap Natuur en Bos als de Stad Roeselare over deze kwestie. Het is een herinnering aan het belang van samenwerking tussen natuurbeheerders en de lokale gemeenschap, om een evenwicht te vinden tussen behoud en gebruik van onze stadsrandbossen.

In een tijd waarin het behoud van onze natuurlijke omgeving steeds belangrijker wordt, moeten we streven naar een transparanter en participatiever natuurbeheer. Dit omvat het tijdig informeren van het publiek over ingrepen in de natuurlijke omgeving, het betrekken van belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen en het benadrukken van de langetermijnvoordelen van dergelijke maatregelen voor zowel mens als milieu.

Kortom, de gebeurtenissen in het Bergmolenbos van Roeselare benadrukken niet alleen de noodzaak van verantwoord natuurbeheer, maar ook van open communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Reserveer nu je liefdesboom 🌳💚

Woon je in Roeselare? Rumbeke? Beveren? Oekene?

Wil je een boom planten of cadeau geven?

Kom je gratis boompakket afhalen op zaterdag 10 februari 2024 op De Munt. Daar delen we boompakketten uit tussen 13:30 en 17:30 in onze “Chalet d’Amour”.

Bestel je pakket (1 per adres) wel even op voorhand via dit formuliertje.

Dit kan nog tot en met 31 januari 2024.

Welke pakketten zijn er?

🌳 Pakket 1: Kleine tuinen

Gele Kornoeltje

Cornus mas of de gele kornoelje is een kleine tot middelgrote boom of struik, inheems in grote delen van midden en zuid europa en west azië. Hij bloeit vroeg in de lente met een zee van gele bloempjes op het naakte hout, na de bloei ontwikkelen zich kleine kersachtige vruchten met mooie rode kleuren die eetbaar zijn. In de herfst volgt ook een mooie bladverkleuring.

Lijsterbes

Sorbus aucuparia wordt in het Nederlands lijsterbes genoemd. Het is een bladverliezende boom.  Sorbus aucuparia bloeit in mei en juni met roomwitte bloemtrossen. De gewone lijsterbes houdt van een standplaats in volle zon of halfschaduw en doet het goed in iedere goed doorlaatbare, gemiddeld vruchtbare, humusrijke grond. 

Hulst

Deze middelgrote struik of kleine boom is wintergroen en heeft van nature een smalle, compacte opgaande vorm. Rond mei bloeit hij onopvallend, in de herfst gevolgd worden door oranjerode bessen. Vogels gebruiken deze gesloten struik dikwijls als schuil en nestplaats. 

🌳 Pakket 2: Grote tuinen

Hazelaar

Corylus avellana of de gewone hazelaar is de leverancier van lekkere hazelnoten en is bladverliezend.  Hij is meestal meerstammig.  De groeiwijze is vrij sterk opgaand en vaak breed.  De Corylus avellana is niet kieskeurig wat de grondsoort betreft.

Zomereik

Quercus robur, de zomereik is een inheemse krachtig groeiende eikenboom. De bladeren zijn donkergroen. Mooie boom als solitaire schaduwboom in grote tuinen. Quercus robur groeit in zowat iedere grondsoort. Deze eik staat gekend als de boom met de hoogste biodiversiteit. Dit wil zeggen dat wel tot 400 verschillende soorten organismen (vogels, insecten, zoogdieren , schimmels, bacteriën….) in deze boom kunnen voorkomen.

Zwarte Els

Alnus glutinosa in het Nederlands de Zwarte Els genoemd, is een vrij grote bladverliezende boom met een langwerpige, eivormige kroon en glanzende hartvormige groene bladeren. 

Wij geven je de nodige uitleg over het gekozen pakket en hoe je die het best kan planten. Alle boompjes krijgen ook een  label.

Het kost je niets en je doet er jezelf, je vlam en de Roeselaarse luchtkwaliteit een plezier mee.

Wist je dat MBIR deze actie al voor de 6de keer organiseert. Wist je ook dat Roeselaarse families dankzij onze partners 7358 bomen en struiken konden aanplanten in onze tuinen. 

Geef je liefde nieuwe zuurstof in onze boomvolle “Chalet d’Amour”.

Liefdevolle groeten,
#MeerBomenInRoeselare

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Stad Roeselare.

Nieuw fietspad en groenzone in de Guido Gezellelaan

De provincie West-Vlaanderen heeft plannen om een nieuw en breder fietspad aan te leggen in de Guido Gezellelaan in Roeselare. Het fietspad zal de veiligheid en het comfort van de fietsers verbeteren en de verbinding tussen de stad en de omliggende gemeenten versterken.

Het dossier voor dit project ligt momenteel ter inzage in het omgevingsloket van de stad Roeselare. Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen of een bezwaar wil indienen, kan dit doen tot en met 15 februari 2024.

Uit het dossier blijkt dat de provincie heel wat inspanningen zal doen om de bestaande bomen langs de Guido Gezellelaan te onderzoeken, te beschermen en te behouden. Er zal ook samengewerkt worden met boom-deskundigen om de gezondheid en de groei van de bomen te optimaliseren. Bovendien zullen er 18 nieuwe bomen aangeplant worden om de biodiversiteit en de luchtkwaliteit te verhogen.

Een ander belangrijk aspect van het project is dat het gedeelte tussen de Veldstraat en de Azalea laan éénrichtingsverkeer voor wagens zal worden. Dit zal de verkeersveiligheid en de doorstroming ten goede komen. Daarnaast zal er een bijkomende groenzone gecreëerd worden om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de buurt te verhogen.

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe de provincie investeert in duurzame mobiliteit en groene ruimte. Het verdient dan ook een pluim. We kijken uit naar het resultaat van dit project en hopen dat het een inspiratiebron zal zijn voor toekomstige projecten. 🚲🌳

MBIR en de klimaatcoalitie: samen streven naar vergroening van bedrijfsterreinen

Als deelnemer aan de klimaatcoalitie zijn we verheugd om te zien dat de stad Roeselare een lovenswaardig initiatief neemt om bestaande bedrijven te ondersteunen bij het vergroenen van hun terreinen in het kader van klimaatadaptatie. Dit is een stap in de richting van de visie die we in 2020 al hebben uiteengezet in onze visienota.

Het doet ons goed te constateren dat ons gedeelde perspectief op het belang van groen en duurzaamheid wordt omarmd door de stad. Dit onderstreept de noodzaak om bedrijfsterreinen te transformeren tot groene oases die niet alleen de klimaatverandering aanpakken, maar ook bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor ons allemaal.

Terwijl dit een stap in de juiste richting is, blijft één uitdaging bestaan: het motiveren van bedrijven om daadwerkelijk aan de slag te gaan met deze vergroeningsinitiatieven. Een mogelijke benadering die we suggereren en ook in onze visienota aangeven, is het bieden van officiële erkenning, een label of zelfs het instellen van een jaarlijkse bomenprijs.

Deze aanmoedigingen zouden niet alleen een erkenning zijn van de inspanningen van bedrijven om groener te worden, maar ook een stimulans om anderen te inspireren en te motiveren om soortgelijke stappen te zetten in de richting van een duurzamere toekomst.

We kijken uit naar verdere samenwerkingen met zowel de stad als bedrijven om deze visie van vergroening en klimaatadaptatie te verwezenlijken.

Rode beuk in Delaerestraat opnieuw bedreigd

Recent is er opnieuw een alarmerend bericht opgedoken: een nieuw openbaar onderzoek voor de bouw van een meergezinswoning in de Delaerestraat te Roeselare dreigt een waardevolle oude boom onherstelbaar te beschadigen. Het gebrek aan voorziene maatregelen voor het behoud van deze boom betekent uiteindelijk zijn onvermijdelijke teloorgang.

Dit is niet louter een boom; het is een natuurmonument met betekenis voor de omgeving. Zijn aanwezigheid beïnvloedt de natuur, ondersteunt de biodiversiteit, draagt bij aan het klimaat en vormt zelfs het vertrouwde uitzicht voor de buurtbewoners.

Opvallend is dat niet alleen onze vzw, maar ook bevoegde instanties zoals de provinciale omgevingsambtenaar, de stedelijke groendienst en de erfgoedcel pleiten voor het behoud van deze boom. Desondanks blijven de investeerders vasthouden aan een egoïstische houding die geen overlevingskansen biedt aan dit natuurlijk erfgoed.

Wij zijn diep teleurgesteld door deze houding van de investeerders. Het negeren van de oproep tot behoud van deze waardevolle boom in het belang van de gemeenschap is een verontrustend signaal.

Onze vzw zal onvermoeibaar opkomen voor de bescherming van dit natuurlijke juweel. We rekenen op uw sympathie en steun bij het indienen van ons bezwaar tegen deze onnodige aantasting van onze natuurlijke omgeving.

Voor verdere details verwijzen we naar eerdere nieuwsberichten met betrekking tot dit onderwerp.

Zaterdag 10 februari – Infosessie ‘Fruit in je (stads)tuin

Titel: “Fruitige Aanplant: Tips voor een Bloeiende Tuin vol Natuurlijke Schatten”

De belofte van sappig fruit rechtstreeks uit je eigen tuin is verleidelijk. Maar hoe begin je eraan? Gelukkig bundelen Tuinhier Roeselare en Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart hun krachten om je alle nodige kennis te bieden tijdens een uitnodigende en leerzame infosessie.

Op zaterdag 10 februari, van 09:00 tot 11:00, komt het Sterrebos in Roeselare tot leven met een enthousiaste groep tuinliefhebbers die geïnteresseerd zijn in het kweken van fruitstruiken en -bomen. Het doel? Niet alleen smakelijk fruit, maar ook vogels lokken, schaduw creëren, klimaatverandering tegengaan en de biodiversiteit verbeteren.

De sessie belooft antwoord te geven op prangende vragen: hoe kies je de juiste plek voor een fruitboom of -struik? Kun je ze in elke tuin planten, en zo ja, in de volle grond of in een pot? Welke soorten zijn het meest geschikt voor jouw specifieke tuin? En hoe zorg je ervoor dat ze floreren en overladen worden met fruit?

Het is van essentieel belang om de basisregels te kennen voor het planten van deze natuurlijke schatten. Gedurende deze gratis infosessie worden deze regels haarfijn uit de doeken gedaan. Maar let op, voor deze waardevolle activiteit is vooraf inschrijven verplicht en kan dit tot en met zondag 4 februari.

Maar er is meer! Elke deelnemer wordt na afloop van de sessie beloond met een eigen fruitboompje, een startpunt voor een smaakvolle en natuurrijke tuin.

De organisatoren, waaronder Tuinhier Roeselare, Stad Roeselare, Nationale Boomgaardenstichting, Meer Bomen In Roeselare en Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart, staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Voor verdere informatie en inschrijvingen kun je terecht op deze website.

Aarzel niet om contact op te nemen via geert.lemey@telenet.be voor meer details.

Dus, ben jij geïnteresseerd in het toevoegen van een natuurlijke schat aan je tuin? Mis dan deze kans niet om in de wereld van fruitplanten te duiken en je eigen groene paradijs te creëren!

De slag om de Klauwaertsbeek

In onze inzet voor het behoud van bomen en groene ruimtes in Roeselare hebben we opnieuw een positieve wending bereikt. Na vele bezwaren van “Meer Bomen in Roeselare” (MBIR) met betrekking tot het kappen van bomen bij de Klauwaertsbeek, hebben we goed nieuws te delen. Aquafin heeft besloten het dossier in te trekken nadat de gewestelijke omgevingscommissie een ongunstig advies had uitgebracht.

Dit resultaat toont aan dat onze inspanningen en bezwaren niet tevergeefs waren. Het is een overwinning voor de bomen en het groen in onze stad. Maar dat is nog niet alles. Er worden nu grondige onderzoeken uitgevoerd door een erkende boomdeskundige om ter plaatse te beoordelen welke bomen behouden kunnen blijven. Tevens wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van de bomen en welke bomen onvermijdelijk gerooid moeten worden omdat er geen andere oplossingen zijn.

Dit is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere benadering van stedelijke ontwikkeling. Het laat zien dat er een manier is om de nodige infrastructuurprojecten uit te voeren zonder onomkeerbare schade aan te richten aan ons waardevolle groene erfgoed.

Hieronder delen we een vraag en antwoord van de stad met betrekking tot de situatie aan de Klauwaertsbeek:

Vraag aan de stad: Wat met de bomen aan de Klauwaertbeek? Blijkbaar werd een boomdeskundige aangesteld, klopt dit? MBIR wordt scheef bekeken omdat we dergelijke noodzakelijke werken zouden saboteren en vertragen. Waarom werd er dan geen vergunning gegeven onder voorwaarde van het uitwerken van een bomenplan?

Antwoord: Er werd door de stad een voorwaardelijk gunstig advies verleend (na eerder ongunstig advies en aanpassingen door de bouwheer) waarin inderdaad als voorwaarde werd opgenomen dat in het kader van de bomen verder concreet onderzoek moest gebeuren voor de start van de werken. Maar dit betreft een vergunning die door de Minister verleend wordt (Vlaamse lijst), en de GOVC (gewestelijke omgevingsvergunningscommissie) gaf desondanks een ongunstig advies. Waarna de bouwheer het dossier heeft ingetrokken. Nu is de bouwheer dus volop bezig met de samenstelling van het dossier om opnieuw in te dienen en zullen er wijzigingen zijn in het kader van het behoud van bomen. Een wortelonderzoek op diverse locaties dient nog uitgevoerd te worden om het advies van de ETT’er te kunnen opstellen. Het dossier wordt dus, zodra alle benodigde informatie verzameld is en plannen en nota’s zijn aangepast, opnieuw ingediend.

Dit is een belangrijke ontwikkeling die aantoont dat de dialoog en inzet van burgerbewegingen zoals “Meer Bomen in Roeselare” een verschil kunnen maken. We blijven vastberaden in onze missie om groene ruimtes te beschermen en een duurzamere toekomst voor Roeselare te waarborgen.

Meer Bomen in Roeselare onthult de “Groene Route” of “Boomgordel” in het Krommebeekbos

Op 8 oktober 2023, zetten we een belangrijke stap voorwaarts in onze missie om Roeselare groener en gezonder te maken. In het jonge Krommebeekbos presenteerden we met trots de “groene route,” een deskundige studie die de (toekomstige) boomgordel van onze stad in kaart brengt. Deze studie zal dienen als een onschatbare bron van informatie voor de stad bij toekomstige projecten in de aangewezen zoekzones.

De onthulling van de “groene route” is een mijlpaal voor onze inzet voor het behoud van bomen en groene ruimtes in Roeselare. Deze studie biedt inzichten in de huidige staat en de waarde van de toekomstige boomgordel, die van onschatbare waarde is voor het welzijn van onze stad en het milieu.

Tijdens de presentatie werden niet alleen de bevindingen van de studie gedeeld, maar ook een visuele voorstelling van het project. Het is geweldig om te zien hoeveel steun en interesse er is voor het behoud van onze groene schatten.

Meer Bomen in Roeselare verzet zich succesvol tegen volledige verharding in de Mandellaan


In onze aanhoudende strijd voor een groenere en gezondere stad, hebben we onlangs een belangrijke overwinning behaald in de Mandellaan. We zijn trots om te delen dat onze bezwaren met betrekking tot de volledige verharding van de tuinzone voor een nieuw kantoorgebouw met succes werden aanvaard door de stad.

Het voorstel voor de volledige verharding werd afgewezen door de stad, en er is nu overeengekomen dat minstens 20% van de tuinzone onverhard moet blijven. Deze beslissing is een aanzienlijke stap in de richting van duurzame stedelijke ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes binnen onze stad.

Ons bezwaar benadrukte niet alleen het belang van het behoud van groene ruimtes, maar ook de noodzaak om realistische tekeningen van bomen met voldoende wortelruimte te waarborgen. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de bomen kunnen gedijen en bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

We kunnen leren van eerdere situaties waar dit niet het geval was, zoals het dossier van Sua Case in de Noordlaan. Daar leidde de volledige verharding van het perceel tot de vernietiging van de vergunning door de provincie.

Deze recente overwinning bevestigt dat onze inzet en bezwaren een verschil kunnen maken en dat onze stad op weg is naar een meer verantwoorde en groenere stedelijke planning. We zijn vastbesloten om ons werk voort te zetten en te blijven vechten voor een groenere en gezondere toekomst voor Roeselare.

Grote bomen stadstuin bedreigd door nieuwbouwproject


“Meer Bomen in Roeselare” heeft met bezorgdheid vernomen dat enkele majestueuze bomen in een stadstuin worden bedreigd door een op handen zijnd nieuwbouwproject. In reactie op dit nieuws heeft MBIR officiële opmerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Een aantal oude, bestaande bomen die fungeren als de groene long van de stad, lopen gevaar vanwege de geplande bouw van drie nieuwe woningen op slechts 4 à 6 meter afstand. In onze visie zou het mogelijk moeten zijn om deze nieuwbouwprojecten iets verder te plaatsen, om de bedreigde bomen te behouden en te beschermen.

Deze bomen zijn niet alleen een waardevol onderdeel van de stadstuin, maar ze dragen ook bij aan de ecologische en esthetische waarde van de omgeving. Ze bieden schaduw, zuiveren de lucht en zijn een toevluchtsoord voor lokale fauna.

“Meer Bomen in Roeselare” benadrukt het belang van het behoud van deze natuurlijke schatten en roept op tot zorgvuldige overweging van alternatieve locaties voor de nieuwbouwprojecten. MBIR streeft naar een evenwicht tussen stedelijke ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes, wat essentieel is voor een gezondere en aantrekkelijkere stad.