Openbaar onderzoek omtrent vernieuwde verordening

vzw MBIR dient haar opmerkingen in aangaande de herziene verordening en vraagt om bomen te beschouwen en te behandelen als volwaardige ruimtelijke beeldbepalende elementen net zoals gebouwen.

Wij willen dat in deze verordening bomen uitdrukkelijk beschouwd worden als volwaardig stedenbouwkundige en beeldbepalende ruimtelijke elementen welke minstens even veel aandacht krijgen als de gebouwen.

Het concept van toekomstboom vinden we niet terug in de verordening, noch als verwijzing noch als concept.

Het begrip waardevolle boom moet beter omschreven en verduidelijkt worden. De aanwezige biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van bomen dient ook aangehaald te worden. De waarde van een boom is een mogelijkheid om de willekeurige rooi van alle bomen binnen de 15m van een vergund gebouw te weerleggen.

Het is niet echt duidelijk wat een volwaardige compensatie betekent voor de rooi van een boom. Enkel het aantal oude bomen vervangen door even veel jonge boompjes is eigenlijk niet voldoende en betekent een achteruitgang in kruinomvang, hittebestendigheid of biodiversiteit. Dit zou dus beter moeten gecompenseerd worden door bvb meer toekomstwaarde, meer wortelruimte, meer bomen, meer engagement of meer gevelgroen.

Wat voorziet de verordening indien bomen verwaarloosd, beschadigd of onvergund gerooid worden? Is er hiervoor een werkend controleorgaan (handhaving) voorzien; zowel tijdens de werkzaamheden (boombeschermingsplan) als nadien? Zullen er boetes opgelegd worden en hoe worden die bepaald ?

Zelfs indien er geen boombeschermingsplan vereist wordt door de stad, kan het reglement opleggen om aanwezige bomen altijd te beschermen volgens het typebestek 250 van de wegenbouw.

Reeds lang vragen wij om de wortelzones in te tekenen op de plannen van fundering en riolering om mogelijke conflicten tijdig op te merken. Tot op heden wordt dat niet gedaan. Kan dit opgelegd worden?

Wordt er een bescherming voorzien van de tuinzones in het winkelkerngebied of geldt daar nu ook de 30 % regel? Dit is niet helemaal duidelijk. Deze bestaande tuinzones met oudere bomen zijn de longen van het centrum en zonder longen kan je niet winkelen. Funshoppen moet ook gezond shoppen zijn.

De stad moet de ontwikkelaars extra motiveren om de footprint kleiner te maken dan 70% door het werken in de hoogte en/of door de stapeling van functies. In het H-Hart project had men de appartementsblokken in de Rode Kruisstraat net zo goed boven het warenhuis kunnen plaatsen, om een groter park met meer bomen van 1° categorie te kunnen realiseren. Hoger bouwen dan voorzien kan enkel indien dit resulteert in bijkomend groen op het maaiveld, meer dan 30% dus, en dus ook meer bomen. Op veel plaatsen is de bouwhoogte beperkt tot 3 bouwlagen. Kan dit opgetrokken worden tot 4 of meer teneinde meer onverharde en open ruimte op het perceel te bekomen voor meer en grotere bomen.

Worden garages in de achtertuinzones nog toegelaten of verboden? Wij stelden eerder voor in onze visienota om daar enkel nog waterdoorlatende parkeerplaatsen met volwaardige bomen toe te laten, als een groene parking. In een achtertuinzone mogen enkel tuinbergingen voorzien worden. Garages, carports en gewone bergingen moeten deel uitmaken van het hoofdgebouw om zo minder losstaande constructies te creëren.

Is er een vermindering mogelijk van de retributies op onbebouwde percelen indien er een duurzaam, bio diverse groenaanleg met bomen uitgevoerd en onderhouden wordt?

Welke waarde krijgen de bestaande plannen zoals het groenplan en het klimaatplan in deze regelgeving?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *