Grote bomen stadstuin bedreigd door nieuwbouwproject – Update

De stad heeft ons bezwaar betreffende de aanstelling van een boomexpert en het verbod op regenwaterputten in de wortelzone opgevolgd. De milieudienst heeft bepaald dat de mogelijke zonnepanelen van deze woningen moeten worden geplaatst op de verder gelegen carports.

Ons voorstel om de woningen te herschikken om meer afstand te creëren tot de bomen, is echter niet geaccepteerd. Er is een vergunning verleend om te bouwen binnen een afstand van minder dan 6 meter van de perceelsgrens. We vragen ons af of dit wel leefbaar zal zijn en blijven voor zowel de bomen als de toekomstige bewoners.

Een voorbeeld van toekomstige stedelijke ontwikkelingen

De betrokkenheid van de gemeenschap bij stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de bescherming van oude bomen in Roeselare, is een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie die bijdraagt aan de leefbaarheid en het karakter van de stad. Het behoud van deze bomen na onze bezwaren in 2019 heeft niet alleen een esthetische waarde, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en biedt een natuurlijke omgeving voor inwoners en bezoekers van het nieuwe stadspark bij het Muntplein.

Het opstellen van een boombeschermingsplan is een belangrijke stap in het waarborgen van de groene infrastructuur van de stad. Wat betreft de naamgeving van het park, zijn we nog op zoek naar constructieve voorstellen dit zou een mooie erkenning zijn voor de inspanningen om deze groene ruimte te behouden. Het is essentieel dat de naam een gevoel van gemeenschapszin en trots weerspiegelt, zonder directe verwijzing naar organisaties, maar eerder naar de unieke kenmerken die het park biedt. Het “Meer bomen park” bijvoorbeeld 😉

Mottigheid in ’t Motje

Het Motje in Roeselare, staat op het punt om het toneel te worden van een grootschalig project dat de lokale groene ruimte aanzienlijk zal veranderen. Een projectontwikkelaar heeft plannen om drie “urban villa’s” te bouwen op de hoek van de Peter Benoitstraat en de Jakob Van Arteveldestraat.

Deze plannen omvatten echter meer dan alleen het bouwen van villa’s. Ze omvatten ook het slopen van twee oude villa’s, het kappen van 1352 m² bos en nog eens ongeveer 20 andere bomen. In de plaats daarvan zullen 18 appartementen worden gebouwd, samen met de aanleg van parkings in de voortuinstrook.

Hoewel het landschapsontwerp voorziet in het behoud van vier bomen en de aanplant van vier nieuwe bomen, vinden velen dat dit niet voldoende is. Slechts acht bomen voor een project met 18 appartementen wordt gezien als een teleurstelling, vooral voor degenen die zich inzetten voor het behoud en de aanplant van bomen in hun eigen stedelijke tuinen.

Meer Bomen in Roeselare (MBIR) heeft dan ook bezwaar ingediend tegen dit project. We roepen alle burgers op om ons bezwaar te ondersteunen door een bericht achter te laten en/of zelf ook bezwaar in te dienen bij de stad Roeselare vóór 12 maart via e-mail naar stedenbouw@roeselare.be.

In de bijlage van dit bericht vind je een luchtfoto van het project, een foto van de oude linden aan de straat, evenals een kopie van ons bezwaar met onze argumenten en het dossiernummer.

Biodiversiteit in de tuin met Marc Espeel: een absolute aanrader!

Wil je jouw tuin omtoveren tot een bruisend stukje natuur? Dan is de informatieavond op dinsdag 30 april in CC De Spil, Roeselare, een must-attend evenement voor jou.

Marc Espeel, een gepassioneerde spreker en natuurfotograaf, neemt je mee op een boeiende reis door zijn tuin. Gedurende twee uur deelt hij concrete tips en inspiratie om zelfs de kleinste stadstuin te veranderen in een paradijs voor verrassende tuinnatuur.

Deze unieke avond is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Roeselaarse verenigingen, waaronder Meer Bomen in Roeselare vzw, Natuurpunt Mandelstreke, Tuinhier Roeselare, Velt Roeselare en Leefmilieu Roeselare vzw. Met steun van de plaatselijke Milieuraad en het regionaal landschap ’t West-Vlaamse Hart, hopen we een breed publiek te bereiken en te inspireren.

Houd er rekening mee dat de zaal een maximumcapaciteit heeft van 200 deelnemers, dus schrijf je tijdig in via www.natuurpunt.be/activiteiten. De inschrijving is compleet na een betaling van €5 per persoon (€2,50 voor houders van een vrijetijdspas) vóór 20 april. Op de avond zelf zijn er mogelijk nog plaatsen beschikbaar tegen een prijs van €8 aan de deur (€4 met vrijetijdspas).

Marc Espeel, voormalig bioloog aan de UGent en gepassioneerd natuurliefhebber, zal zijn uitgebreide kennis en ervaring delen. Met zijn tuin in Nazareth als levend laboratorium, heeft hij gedurende 30 jaar een diversiteit aan inheemse flora en fauna weten te verwelkomen. Tijdens de presentatie zal hij fascinerende verhalen vertellen en adembenemende foto’s tonen van de bijzondere dieren en planten die zijn tuin bewonen.

Na de presentatie is er tijd voor vragen uit het publiek, en wordt er een halfuur pauze voorzien om 20u40.

Mis deze kans niet om meer te leren over natuurvriendelijke tuinen en hoe ze bijdragen aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leefmilieu Roeselare via 0484/658233.

Organisatie: vzw Leefmilieu Roeselare, NP Mandelstreke, Velt Roeselare, Tuinhier Roeselare, Meer Bomen in Roeselare, met steun van de Milieuraad en het Regionaal landschap ‘t West-Vlaamse Hart.

Nieuw fietspad en groenzone in de Guido Gezellelaan

De provincie West-Vlaanderen heeft plannen om een nieuw en breder fietspad aan te leggen in de Guido Gezellelaan in Roeselare. Het fietspad zal de veiligheid en het comfort van de fietsers verbeteren en de verbinding tussen de stad en de omliggende gemeenten versterken.

Het dossier voor dit project ligt momenteel ter inzage in het omgevingsloket van de stad Roeselare. Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen of een bezwaar wil indienen, kan dit doen tot en met 15 februari 2024.

Uit het dossier blijkt dat de provincie heel wat inspanningen zal doen om de bestaande bomen langs de Guido Gezellelaan te onderzoeken, te beschermen en te behouden. Er zal ook samengewerkt worden met boom-deskundigen om de gezondheid en de groei van de bomen te optimaliseren. Bovendien zullen er 18 nieuwe bomen aangeplant worden om de biodiversiteit en de luchtkwaliteit te verhogen.

Een ander belangrijk aspect van het project is dat het gedeelte tussen de Veldstraat en de Azalea laan éénrichtingsverkeer voor wagens zal worden. Dit zal de verkeersveiligheid en de doorstroming ten goede komen. Daarnaast zal er een bijkomende groenzone gecreëerd worden om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de buurt te verhogen.

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe de provincie investeert in duurzame mobiliteit en groene ruimte. Het verdient dan ook een pluim. We kijken uit naar het resultaat van dit project en hopen dat het een inspiratiebron zal zijn voor toekomstige projecten. 🚲🌳

De slag om de Klauwaertsbeek

In onze inzet voor het behoud van bomen en groene ruimtes in Roeselare hebben we opnieuw een positieve wending bereikt. Na vele bezwaren van “Meer Bomen in Roeselare” (MBIR) met betrekking tot het kappen van bomen bij de Klauwaertsbeek, hebben we goed nieuws te delen. Aquafin heeft besloten het dossier in te trekken nadat de gewestelijke omgevingscommissie een ongunstig advies had uitgebracht.

Dit resultaat toont aan dat onze inspanningen en bezwaren niet tevergeefs waren. Het is een overwinning voor de bomen en het groen in onze stad. Maar dat is nog niet alles. Er worden nu grondige onderzoeken uitgevoerd door een erkende boomdeskundige om ter plaatse te beoordelen welke bomen behouden kunnen blijven. Tevens wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van de bomen en welke bomen onvermijdelijk gerooid moeten worden omdat er geen andere oplossingen zijn.

Dit is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere benadering van stedelijke ontwikkeling. Het laat zien dat er een manier is om de nodige infrastructuurprojecten uit te voeren zonder onomkeerbare schade aan te richten aan ons waardevolle groene erfgoed.

Hieronder delen we een vraag en antwoord van de stad met betrekking tot de situatie aan de Klauwaertsbeek:

Vraag aan de stad: Wat met de bomen aan de Klauwaertbeek? Blijkbaar werd een boomdeskundige aangesteld, klopt dit? MBIR wordt scheef bekeken omdat we dergelijke noodzakelijke werken zouden saboteren en vertragen. Waarom werd er dan geen vergunning gegeven onder voorwaarde van het uitwerken van een bomenplan?

Antwoord: Er werd door de stad een voorwaardelijk gunstig advies verleend (na eerder ongunstig advies en aanpassingen door de bouwheer) waarin inderdaad als voorwaarde werd opgenomen dat in het kader van de bomen verder concreet onderzoek moest gebeuren voor de start van de werken. Maar dit betreft een vergunning die door de Minister verleend wordt (Vlaamse lijst), en de GOVC (gewestelijke omgevingsvergunningscommissie) gaf desondanks een ongunstig advies. Waarna de bouwheer het dossier heeft ingetrokken. Nu is de bouwheer dus volop bezig met de samenstelling van het dossier om opnieuw in te dienen en zullen er wijzigingen zijn in het kader van het behoud van bomen. Een wortelonderzoek op diverse locaties dient nog uitgevoerd te worden om het advies van de ETT’er te kunnen opstellen. Het dossier wordt dus, zodra alle benodigde informatie verzameld is en plannen en nota’s zijn aangepast, opnieuw ingediend.

Dit is een belangrijke ontwikkeling die aantoont dat de dialoog en inzet van burgerbewegingen zoals “Meer Bomen in Roeselare” een verschil kunnen maken. We blijven vastberaden in onze missie om groene ruimtes te beschermen en een duurzamere toekomst voor Roeselare te waarborgen.

Meer Bomen in Roeselare onthult de “Groene Route” of “Boomgordel” in het Krommebeekbos

Op 8 oktober 2023, zetten we een belangrijke stap voorwaarts in onze missie om Roeselare groener en gezonder te maken. In het jonge Krommebeekbos presenteerden we met trots de “groene route,” een deskundige studie die de (toekomstige) boomgordel van onze stad in kaart brengt. Deze studie zal dienen als een onschatbare bron van informatie voor de stad bij toekomstige projecten in de aangewezen zoekzones.

De onthulling van de “groene route” is een mijlpaal voor onze inzet voor het behoud van bomen en groene ruimtes in Roeselare. Deze studie biedt inzichten in de huidige staat en de waarde van de toekomstige boomgordel, die van onschatbare waarde is voor het welzijn van onze stad en het milieu.

Tijdens de presentatie werden niet alleen de bevindingen van de studie gedeeld, maar ook een visuele voorstelling van het project. Het is geweldig om te zien hoeveel steun en interesse er is voor het behoud van onze groene schatten.

Meer Bomen in Roeselare verzet zich succesvol tegen volledige verharding in de Mandellaan


In onze aanhoudende strijd voor een groenere en gezondere stad, hebben we onlangs een belangrijke overwinning behaald in de Mandellaan. We zijn trots om te delen dat onze bezwaren met betrekking tot de volledige verharding van de tuinzone voor een nieuw kantoorgebouw met succes werden aanvaard door de stad.

Het voorstel voor de volledige verharding werd afgewezen door de stad, en er is nu overeengekomen dat minstens 20% van de tuinzone onverhard moet blijven. Deze beslissing is een aanzienlijke stap in de richting van duurzame stedelijke ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes binnen onze stad.

Ons bezwaar benadrukte niet alleen het belang van het behoud van groene ruimtes, maar ook de noodzaak om realistische tekeningen van bomen met voldoende wortelruimte te waarborgen. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de bomen kunnen gedijen en bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

We kunnen leren van eerdere situaties waar dit niet het geval was, zoals het dossier van Sua Case in de Noordlaan. Daar leidde de volledige verharding van het perceel tot de vernietiging van de vergunning door de provincie.

Deze recente overwinning bevestigt dat onze inzet en bezwaren een verschil kunnen maken en dat onze stad op weg is naar een meer verantwoorde en groenere stedelijke planning. We zijn vastbesloten om ons werk voort te zetten en te blijven vechten voor een groenere en gezondere toekomst voor Roeselare.

Grote bomen stadstuin bedreigd door nieuwbouwproject


“Meer Bomen in Roeselare” heeft met bezorgdheid vernomen dat enkele majestueuze bomen in een stadstuin worden bedreigd door een op handen zijnd nieuwbouwproject. In reactie op dit nieuws heeft MBIR officiële opmerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Een aantal oude, bestaande bomen die fungeren als de groene long van de stad, lopen gevaar vanwege de geplande bouw van drie nieuwe woningen op slechts 4 à 6 meter afstand. In onze visie zou het mogelijk moeten zijn om deze nieuwbouwprojecten iets verder te plaatsen, om de bedreigde bomen te behouden en te beschermen.

Deze bomen zijn niet alleen een waardevol onderdeel van de stadstuin, maar ze dragen ook bij aan de ecologische en esthetische waarde van de omgeving. Ze bieden schaduw, zuiveren de lucht en zijn een toevluchtsoord voor lokale fauna.

“Meer Bomen in Roeselare” benadrukt het belang van het behoud van deze natuurlijke schatten en roept op tot zorgvuldige overweging van alternatieve locaties voor de nieuwbouwprojecten. MBIR streeft naar een evenwicht tussen stedelijke ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes, wat essentieel is voor een gezondere en aantrekkelijkere stad.

Monumentale beuk in de Delaerestraat is gered!

Naar aanleiding van ons beroep ( en dit van de buur ) heeft de projectontwikkelaar afstand gedaan van de verkregen vergunning tot het bouwen van een appartementsgebouw in de Delaerestraat en de bijhorende rooi van de monumentale beuk.

We veronderstellen dat hij een officiële weigering van de vergunning wou voorkomen,
gelet op onze argumenten en het daaropvolgend negatief advies van de provinciale dienst van stedenbouw.

green trees under white sky
Photo by Al Darby on Pexels.com