De Zwarte Els – stadsdichter Steven Van Der Heyden

Stadsdichter Steven Van Der Heyden schreef onderstaande gedicht over de Zwart Els:

onder haar huid en in het diepste geheim
bundelen wortels zich tot vuistdikke knollen
die nakomelingen en stikstof bewaren
stugge wapens tegen steen en beton

ze aardt het best met ingesneden blad
dat de wind vangt die water aanvoert
met ingerold verlangen droomt ze van binding
ook al telt haar vlees een enkele jaarring

gastvrij waakt haar hart over zomen van pleinen
kades en parken , pompt zuurstof de nieuwe
stadszichten in, haar voeten koelen het asfalt
voor mos en dier wiegt ze de wereld anders

hittegolven gaan liggen in haar schaduw
onstuitbaar tast ze bosranden af,
haar taaie lichaam een wissel op later
groene sleutel voor ons eindig verdwijnen

grayscale photo of alder
Photo by Sonny Sixteen on Pexels.com

Grote bomen stadstuin bedreigd door nieuwbouwproject – Update

De stad heeft ons bezwaar betreffende de aanstelling van een boomexpert en het verbod op regenwaterputten in de wortelzone opgevolgd. De milieudienst heeft bepaald dat de mogelijke zonnepanelen van deze woningen moeten worden geplaatst op de verder gelegen carports.

Ons voorstel om de woningen te herschikken om meer afstand te creëren tot de bomen, is echter niet geaccepteerd. Er is een vergunning verleend om te bouwen binnen een afstand van minder dan 6 meter van de perceelsgrens. We vragen ons af of dit wel leefbaar zal zijn en blijven voor zowel de bomen als de toekomstige bewoners.

Een voorbeeld van toekomstige stedelijke ontwikkelingen

De betrokkenheid van de gemeenschap bij stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de bescherming van oude bomen in Roeselare, is een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie die bijdraagt aan de leefbaarheid en het karakter van de stad. Het behoud van deze bomen na onze bezwaren in 2019 heeft niet alleen een esthetische waarde, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en biedt een natuurlijke omgeving voor inwoners en bezoekers van het nieuwe stadspark bij het Muntplein.

Het opstellen van een boombeschermingsplan is een belangrijke stap in het waarborgen van de groene infrastructuur van de stad. Wat betreft de naamgeving van het park, zijn we nog op zoek naar constructieve voorstellen dit zou een mooie erkenning zijn voor de inspanningen om deze groene ruimte te behouden. Het is essentieel dat de naam een gevoel van gemeenschapszin en trots weerspiegelt, zonder directe verwijzing naar organisaties, maar eerder naar de unieke kenmerken die het park biedt. Het “Meer bomen park” bijvoorbeeld 😉

Het belang van boomzorg: een waarschuwing van de platanen bij het stationsplein

In de nazomer viel ons oog op een bekend maar verontrustend fenomeen: de ‘olifantenvoet’ die zich nestelde bij de platanen nabij de bushalte aan het station. Een déjà vu, want eerder hadden we dit al opgemerkt bij de platanen op het De Coninckplein. Het probleem was eerder al gemeld bij de groendienst, maar bleek zich nu opnieuw voor te doen.

De reactie was prompt: de semiverharding werd opnieuw verwijderd. Dit herinnert ons eraan dat regelmatige controle van ons bomenbestand absoluut noodzakelijk is om het gezond te houden. Het is een duidelijk bewijs van de essentie van zorg en aandacht die onze bomen nodig hebben, vooral in een stedelijke omgeving waar ze vaak onder druk staan.

Het fenomeen van de ‘olifantenvoet’ is niet alleen een visuele storende factor, maar het is ook een teken van mogelijke schade aan de wortels van de bomen. Deze semi-verharde oppervlakken, hoewel vaak bedoeld om het voetgangersverkeer te vergemakkelijken, zijn vaak allesbehalve vriendelijk voor onze bomen. Ze beperken de hoeveelheid water en lucht die de wortels kunnen bereiken, waardoor de gezondheid van de boom in gevaar komt.

Het voorval benadrukt het belang van een proactieve benadering van boomzorg en stadsplanning. Het is niet alleen een kwestie van esthetiek, maar ook van ecologie en volksgezondheid. Gezonde bomen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, bieden schaduw en verkoeling tijdens warme dagen, en verhogen zelfs de waarde van onroerend goed in een gebied.

Als gemeenschap moeten we ons bewust zijn van de impact die onze acties hebben op het groen om ons heen. We moeten streven naar een evenwicht tussen de behoeften van mensen en die van de natuur, waarbij we ervoor zorgen dat onze stedelijke omgeving leefbaar blijft voor zowel mens als natuur.

Mottigheid in ’t Motje

Het Motje in Roeselare, staat op het punt om het toneel te worden van een grootschalig project dat de lokale groene ruimte aanzienlijk zal veranderen. Een projectontwikkelaar heeft plannen om drie “urban villa’s” te bouwen op de hoek van de Peter Benoitstraat en de Jakob Van Arteveldestraat.

Deze plannen omvatten echter meer dan alleen het bouwen van villa’s. Ze omvatten ook het slopen van twee oude villa’s, het kappen van 1352 m² bos en nog eens ongeveer 20 andere bomen. In de plaats daarvan zullen 18 appartementen worden gebouwd, samen met de aanleg van parkings in de voortuinstrook.

Hoewel het landschapsontwerp voorziet in het behoud van vier bomen en de aanplant van vier nieuwe bomen, vinden velen dat dit niet voldoende is. Slechts acht bomen voor een project met 18 appartementen wordt gezien als een teleurstelling, vooral voor degenen die zich inzetten voor het behoud en de aanplant van bomen in hun eigen stedelijke tuinen.

Meer Bomen in Roeselare (MBIR) heeft dan ook bezwaar ingediend tegen dit project. We roepen alle burgers op om ons bezwaar te ondersteunen door een bericht achter te laten en/of zelf ook bezwaar in te dienen bij de stad Roeselare vóór 12 maart via e-mail naar stedenbouw@roeselare.be.

In de bijlage van dit bericht vind je een luchtfoto van het project, een foto van de oude linden aan de straat, evenals een kopie van ons bezwaar met onze argumenten en het dossiernummer.

Biodiversiteit in de tuin met Marc Espeel: een absolute aanrader!

Wil je jouw tuin omtoveren tot een bruisend stukje natuur? Dan is de informatieavond op dinsdag 30 april in CC De Spil, Roeselare, een must-attend evenement voor jou.

Marc Espeel, een gepassioneerde spreker en natuurfotograaf, neemt je mee op een boeiende reis door zijn tuin. Gedurende twee uur deelt hij concrete tips en inspiratie om zelfs de kleinste stadstuin te veranderen in een paradijs voor verrassende tuinnatuur.

Deze unieke avond is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Roeselaarse verenigingen, waaronder Meer Bomen in Roeselare vzw, Natuurpunt Mandelstreke, Tuinhier Roeselare, Velt Roeselare en Leefmilieu Roeselare vzw. Met steun van de plaatselijke Milieuraad en het regionaal landschap ’t West-Vlaamse Hart, hopen we een breed publiek te bereiken en te inspireren.

Houd er rekening mee dat de zaal een maximumcapaciteit heeft van 200 deelnemers, dus schrijf je tijdig in via www.natuurpunt.be/activiteiten. De inschrijving is compleet na een betaling van €5 per persoon (€2,50 voor houders van een vrijetijdspas) vóór 20 april. Op de avond zelf zijn er mogelijk nog plaatsen beschikbaar tegen een prijs van €8 aan de deur (€4 met vrijetijdspas).

Marc Espeel, voormalig bioloog aan de UGent en gepassioneerd natuurliefhebber, zal zijn uitgebreide kennis en ervaring delen. Met zijn tuin in Nazareth als levend laboratorium, heeft hij gedurende 30 jaar een diversiteit aan inheemse flora en fauna weten te verwelkomen. Tijdens de presentatie zal hij fascinerende verhalen vertellen en adembenemende foto’s tonen van de bijzondere dieren en planten die zijn tuin bewonen.

Na de presentatie is er tijd voor vragen uit het publiek, en wordt er een halfuur pauze voorzien om 20u40.

Mis deze kans niet om meer te leren over natuurvriendelijke tuinen en hoe ze bijdragen aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leefmilieu Roeselare via 0484/658233.

Organisatie: vzw Leefmilieu Roeselare, NP Mandelstreke, Velt Roeselare, Tuinhier Roeselare, Meer Bomen in Roeselare, met steun van de Milieuraad en het Regionaal landschap ‘t West-Vlaamse Hart.

Een kritische blik op de bomenkap in het Bergmolenbos

Op 10 februari, de dag van onze Liefdesbomen actie, vond er een opmerkelijke gebeurtenis plaats in het Bergmolenbos. Terwijl liefdesbetuigingen aan onze natuur werden geuit, werden er normale dunningen uitgevoerd, met name in de boswilgen. Ironisch genoeg vonden deze activiteiten plaats zonder enige vorm van communicatie naar het bredere publiek. Dit gebrek aan transparantie en betrokkenheid heeft geleid tot onrust bij wandelaars en natuurliefhebbers, en benadrukt het belang van open communicatie in natuurbeheer.

De dunningen die werden uitgevoerd, concentreerden zich voornamelijk op boswilgen die als kaprijp werden beschouwd en een potentieel gevaar vormden in het speelbos. Hoewel de uitvoering van deze dunningen zonder schade aan de ondergrond verliep en er ruimte werd gecreëerd voor andere boomsoorten, blijft het essentieel om het publiek op de hoogte te stellen van dergelijke activiteiten. Het gebrek aan communicatie kan leiden tot misvattingen en onbegrip over de motieven achter dergelijke ingrepen in de natuur.

De gekapte rand langs de oude Maria Lindestraat werd omgezet in hakhout, een praktijk die nodig werd geacht vanwege klachten over overgroei op de weg en de rand. Het gebruik van paarden om het hout uit te slepen, zonder schade aan te richten, getuigt van een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden. Echter, zelfs bij dergelijke doordachte handelingen blijft het cruciaal om de gemeenschap te informeren en te betrekken bij beslissingen die het landschap beïnvloeden.

Als burgerplatform betreurt de vzw Meer Bomen In Roeselare het gebrek aan communicatie van zowel het Agentschap Natuur en Bos als de Stad Roeselare over deze kwestie. Het is een herinnering aan het belang van samenwerking tussen natuurbeheerders en de lokale gemeenschap, om een evenwicht te vinden tussen behoud en gebruik van onze stadsrandbossen.

In een tijd waarin het behoud van onze natuurlijke omgeving steeds belangrijker wordt, moeten we streven naar een transparanter en participatiever natuurbeheer. Dit omvat het tijdig informeren van het publiek over ingrepen in de natuurlijke omgeving, het betrekken van belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen en het benadrukken van de langetermijnvoordelen van dergelijke maatregelen voor zowel mens als milieu.

Kortom, de gebeurtenissen in het Bergmolenbos van Roeselare benadrukken niet alleen de noodzaak van verantwoord natuurbeheer, maar ook van open communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Nieuw fietspad en groenzone in de Guido Gezellelaan

De provincie West-Vlaanderen heeft plannen om een nieuw en breder fietspad aan te leggen in de Guido Gezellelaan in Roeselare. Het fietspad zal de veiligheid en het comfort van de fietsers verbeteren en de verbinding tussen de stad en de omliggende gemeenten versterken.

Het dossier voor dit project ligt momenteel ter inzage in het omgevingsloket van de stad Roeselare. Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen of een bezwaar wil indienen, kan dit doen tot en met 15 februari 2024.

Uit het dossier blijkt dat de provincie heel wat inspanningen zal doen om de bestaande bomen langs de Guido Gezellelaan te onderzoeken, te beschermen en te behouden. Er zal ook samengewerkt worden met boom-deskundigen om de gezondheid en de groei van de bomen te optimaliseren. Bovendien zullen er 18 nieuwe bomen aangeplant worden om de biodiversiteit en de luchtkwaliteit te verhogen.

Een ander belangrijk aspect van het project is dat het gedeelte tussen de Veldstraat en de Azalea laan éénrichtingsverkeer voor wagens zal worden. Dit zal de verkeersveiligheid en de doorstroming ten goede komen. Daarnaast zal er een bijkomende groenzone gecreëerd worden om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de buurt te verhogen.

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe de provincie investeert in duurzame mobiliteit en groene ruimte. Het verdient dan ook een pluim. We kijken uit naar het resultaat van dit project en hopen dat het een inspiratiebron zal zijn voor toekomstige projecten. 🚲🌳

De slag om de Klauwaertsbeek

In onze inzet voor het behoud van bomen en groene ruimtes in Roeselare hebben we opnieuw een positieve wending bereikt. Na vele bezwaren van “Meer Bomen in Roeselare” (MBIR) met betrekking tot het kappen van bomen bij de Klauwaertsbeek, hebben we goed nieuws te delen. Aquafin heeft besloten het dossier in te trekken nadat de gewestelijke omgevingscommissie een ongunstig advies had uitgebracht.

Dit resultaat toont aan dat onze inspanningen en bezwaren niet tevergeefs waren. Het is een overwinning voor de bomen en het groen in onze stad. Maar dat is nog niet alles. Er worden nu grondige onderzoeken uitgevoerd door een erkende boomdeskundige om ter plaatse te beoordelen welke bomen behouden kunnen blijven. Tevens wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van de bomen en welke bomen onvermijdelijk gerooid moeten worden omdat er geen andere oplossingen zijn.

Dit is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere benadering van stedelijke ontwikkeling. Het laat zien dat er een manier is om de nodige infrastructuurprojecten uit te voeren zonder onomkeerbare schade aan te richten aan ons waardevolle groene erfgoed.

Hieronder delen we een vraag en antwoord van de stad met betrekking tot de situatie aan de Klauwaertsbeek:

Vraag aan de stad: Wat met de bomen aan de Klauwaertbeek? Blijkbaar werd een boomdeskundige aangesteld, klopt dit? MBIR wordt scheef bekeken omdat we dergelijke noodzakelijke werken zouden saboteren en vertragen. Waarom werd er dan geen vergunning gegeven onder voorwaarde van het uitwerken van een bomenplan?

Antwoord: Er werd door de stad een voorwaardelijk gunstig advies verleend (na eerder ongunstig advies en aanpassingen door de bouwheer) waarin inderdaad als voorwaarde werd opgenomen dat in het kader van de bomen verder concreet onderzoek moest gebeuren voor de start van de werken. Maar dit betreft een vergunning die door de Minister verleend wordt (Vlaamse lijst), en de GOVC (gewestelijke omgevingsvergunningscommissie) gaf desondanks een ongunstig advies. Waarna de bouwheer het dossier heeft ingetrokken. Nu is de bouwheer dus volop bezig met de samenstelling van het dossier om opnieuw in te dienen en zullen er wijzigingen zijn in het kader van het behoud van bomen. Een wortelonderzoek op diverse locaties dient nog uitgevoerd te worden om het advies van de ETT’er te kunnen opstellen. Het dossier wordt dus, zodra alle benodigde informatie verzameld is en plannen en nota’s zijn aangepast, opnieuw ingediend.

Dit is een belangrijke ontwikkeling die aantoont dat de dialoog en inzet van burgerbewegingen zoals “Meer Bomen in Roeselare” een verschil kunnen maken. We blijven vastberaden in onze missie om groene ruimtes te beschermen en een duurzamere toekomst voor Roeselare te waarborgen.

Meer Bomen in Roeselare onthult de “Groene Route” of “Boomgordel” in het Krommebeekbos

Op 8 oktober 2023, zetten we een belangrijke stap voorwaarts in onze missie om Roeselare groener en gezonder te maken. In het jonge Krommebeekbos presenteerden we met trots de “groene route,” een deskundige studie die de (toekomstige) boomgordel van onze stad in kaart brengt. Deze studie zal dienen als een onschatbare bron van informatie voor de stad bij toekomstige projecten in de aangewezen zoekzones.

De onthulling van de “groene route” is een mijlpaal voor onze inzet voor het behoud van bomen en groene ruimtes in Roeselare. Deze studie biedt inzichten in de huidige staat en de waarde van de toekomstige boomgordel, die van onschatbare waarde is voor het welzijn van onze stad en het milieu.

Tijdens de presentatie werden niet alleen de bevindingen van de studie gedeeld, maar ook een visuele voorstelling van het project. Het is geweldig om te zien hoeveel steun en interesse er is voor het behoud van onze groene schatten.