MBIR en de klimaatcoalitie: samen streven naar vergroening van bedrijfsterreinen

Als deelnemer aan de klimaatcoalitie zijn we verheugd om te zien dat de stad Roeselare een lovenswaardig initiatief neemt om bestaande bedrijven te ondersteunen bij het vergroenen van hun terreinen in het kader van klimaatadaptatie. Dit is een stap in de richting van de visie die we in 2020 al hebben uiteengezet in onze visienota.

Het doet ons goed te constateren dat ons gedeelde perspectief op het belang van groen en duurzaamheid wordt omarmd door de stad. Dit onderstreept de noodzaak om bedrijfsterreinen te transformeren tot groene oases die niet alleen de klimaatverandering aanpakken, maar ook bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor ons allemaal.

Terwijl dit een stap in de juiste richting is, blijft één uitdaging bestaan: het motiveren van bedrijven om daadwerkelijk aan de slag te gaan met deze vergroeningsinitiatieven. Een mogelijke benadering die we suggereren en ook in onze visienota aangeven, is het bieden van officiële erkenning, een label of zelfs het instellen van een jaarlijkse bomenprijs.

Deze aanmoedigingen zouden niet alleen een erkenning zijn van de inspanningen van bedrijven om groener te worden, maar ook een stimulans om anderen te inspireren en te motiveren om soortgelijke stappen te zetten in de richting van een duurzamere toekomst.

We kijken uit naar verdere samenwerkingen met zowel de stad als bedrijven om deze visie van vergroening en klimaatadaptatie te verwezenlijken.

Rode beuk in Delaerestraat opnieuw bedreigd

Recent is er opnieuw een alarmerend bericht opgedoken: een nieuw openbaar onderzoek voor de bouw van een meergezinswoning in de Delaerestraat te Roeselare dreigt een waardevolle oude boom onherstelbaar te beschadigen. Het gebrek aan voorziene maatregelen voor het behoud van deze boom betekent uiteindelijk zijn onvermijdelijke teloorgang.

Dit is niet louter een boom; het is een natuurmonument met betekenis voor de omgeving. Zijn aanwezigheid beïnvloedt de natuur, ondersteunt de biodiversiteit, draagt bij aan het klimaat en vormt zelfs het vertrouwde uitzicht voor de buurtbewoners.

Opvallend is dat niet alleen onze vzw, maar ook bevoegde instanties zoals de provinciale omgevingsambtenaar, de stedelijke groendienst en de erfgoedcel pleiten voor het behoud van deze boom. Desondanks blijven de investeerders vasthouden aan een egoïstische houding die geen overlevingskansen biedt aan dit natuurlijk erfgoed.

Wij zijn diep teleurgesteld door deze houding van de investeerders. Het negeren van de oproep tot behoud van deze waardevolle boom in het belang van de gemeenschap is een verontrustend signaal.

Onze vzw zal onvermoeibaar opkomen voor de bescherming van dit natuurlijke juweel. We rekenen op uw sympathie en steun bij het indienen van ons bezwaar tegen deze onnodige aantasting van onze natuurlijke omgeving.

Voor verdere details verwijzen we naar eerdere nieuwsberichten met betrekking tot dit onderwerp.

Zaterdag 10 februari – Infosessie ‘Fruit in je (stads)tuin

Titel: “Fruitige Aanplant: Tips voor een Bloeiende Tuin vol Natuurlijke Schatten”

De belofte van sappig fruit rechtstreeks uit je eigen tuin is verleidelijk. Maar hoe begin je eraan? Gelukkig bundelen Tuinhier Roeselare en Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart hun krachten om je alle nodige kennis te bieden tijdens een uitnodigende en leerzame infosessie.

Op zaterdag 10 februari, van 09:00 tot 11:00, komt het Sterrebos in Roeselare tot leven met een enthousiaste groep tuinliefhebbers die geïnteresseerd zijn in het kweken van fruitstruiken en -bomen. Het doel? Niet alleen smakelijk fruit, maar ook vogels lokken, schaduw creëren, klimaatverandering tegengaan en de biodiversiteit verbeteren.

De sessie belooft antwoord te geven op prangende vragen: hoe kies je de juiste plek voor een fruitboom of -struik? Kun je ze in elke tuin planten, en zo ja, in de volle grond of in een pot? Welke soorten zijn het meest geschikt voor jouw specifieke tuin? En hoe zorg je ervoor dat ze floreren en overladen worden met fruit?

Het is van essentieel belang om de basisregels te kennen voor het planten van deze natuurlijke schatten. Gedurende deze gratis infosessie worden deze regels haarfijn uit de doeken gedaan. Maar let op, voor deze waardevolle activiteit is vooraf inschrijven verplicht en kan dit tot en met zondag 4 februari.

Maar er is meer! Elke deelnemer wordt na afloop van de sessie beloond met een eigen fruitboompje, een startpunt voor een smaakvolle en natuurrijke tuin.

De organisatoren, waaronder Tuinhier Roeselare, Stad Roeselare, Nationale Boomgaardenstichting, Meer Bomen In Roeselare en Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart, staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Voor verdere informatie en inschrijvingen kun je terecht op deze website.

Aarzel niet om contact op te nemen via geert.lemey@telenet.be voor meer details.

Dus, ben jij geïnteresseerd in het toevoegen van een natuurlijke schat aan je tuin? Mis dan deze kans niet om in de wereld van fruitplanten te duiken en je eigen groene paradijs te creëren!

De slag om de Klauwaertsbeek

In onze inzet voor het behoud van bomen en groene ruimtes in Roeselare hebben we opnieuw een positieve wending bereikt. Na vele bezwaren van “Meer Bomen in Roeselare” (MBIR) met betrekking tot het kappen van bomen bij de Klauwaertsbeek, hebben we goed nieuws te delen. Aquafin heeft besloten het dossier in te trekken nadat de gewestelijke omgevingscommissie een ongunstig advies had uitgebracht.

Dit resultaat toont aan dat onze inspanningen en bezwaren niet tevergeefs waren. Het is een overwinning voor de bomen en het groen in onze stad. Maar dat is nog niet alles. Er worden nu grondige onderzoeken uitgevoerd door een erkende boomdeskundige om ter plaatse te beoordelen welke bomen behouden kunnen blijven. Tevens wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van de bomen en welke bomen onvermijdelijk gerooid moeten worden omdat er geen andere oplossingen zijn.

Dit is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere benadering van stedelijke ontwikkeling. Het laat zien dat er een manier is om de nodige infrastructuurprojecten uit te voeren zonder onomkeerbare schade aan te richten aan ons waardevolle groene erfgoed.

Hieronder delen we een vraag en antwoord van de stad met betrekking tot de situatie aan de Klauwaertsbeek:

Vraag aan de stad: Wat met de bomen aan de Klauwaertbeek? Blijkbaar werd een boomdeskundige aangesteld, klopt dit? MBIR wordt scheef bekeken omdat we dergelijke noodzakelijke werken zouden saboteren en vertragen. Waarom werd er dan geen vergunning gegeven onder voorwaarde van het uitwerken van een bomenplan?

Antwoord: Er werd door de stad een voorwaardelijk gunstig advies verleend (na eerder ongunstig advies en aanpassingen door de bouwheer) waarin inderdaad als voorwaarde werd opgenomen dat in het kader van de bomen verder concreet onderzoek moest gebeuren voor de start van de werken. Maar dit betreft een vergunning die door de Minister verleend wordt (Vlaamse lijst), en de GOVC (gewestelijke omgevingsvergunningscommissie) gaf desondanks een ongunstig advies. Waarna de bouwheer het dossier heeft ingetrokken. Nu is de bouwheer dus volop bezig met de samenstelling van het dossier om opnieuw in te dienen en zullen er wijzigingen zijn in het kader van het behoud van bomen. Een wortelonderzoek op diverse locaties dient nog uitgevoerd te worden om het advies van de ETT’er te kunnen opstellen. Het dossier wordt dus, zodra alle benodigde informatie verzameld is en plannen en nota’s zijn aangepast, opnieuw ingediend.

Dit is een belangrijke ontwikkeling die aantoont dat de dialoog en inzet van burgerbewegingen zoals “Meer Bomen in Roeselare” een verschil kunnen maken. We blijven vastberaden in onze missie om groene ruimtes te beschermen en een duurzamere toekomst voor Roeselare te waarborgen.

Meer Bomen in Roeselare onthult de “Groene Route” of “Boomgordel” in het Krommebeekbos

Op 8 oktober 2023, zetten we een belangrijke stap voorwaarts in onze missie om Roeselare groener en gezonder te maken. In het jonge Krommebeekbos presenteerden we met trots de “groene route,” een deskundige studie die de (toekomstige) boomgordel van onze stad in kaart brengt. Deze studie zal dienen als een onschatbare bron van informatie voor de stad bij toekomstige projecten in de aangewezen zoekzones.

De onthulling van de “groene route” is een mijlpaal voor onze inzet voor het behoud van bomen en groene ruimtes in Roeselare. Deze studie biedt inzichten in de huidige staat en de waarde van de toekomstige boomgordel, die van onschatbare waarde is voor het welzijn van onze stad en het milieu.

Tijdens de presentatie werden niet alleen de bevindingen van de studie gedeeld, maar ook een visuele voorstelling van het project. Het is geweldig om te zien hoeveel steun en interesse er is voor het behoud van onze groene schatten.

Meer Bomen in Roeselare verzet zich succesvol tegen volledige verharding in de Mandellaan


In onze aanhoudende strijd voor een groenere en gezondere stad, hebben we onlangs een belangrijke overwinning behaald in de Mandellaan. We zijn trots om te delen dat onze bezwaren met betrekking tot de volledige verharding van de tuinzone voor een nieuw kantoorgebouw met succes werden aanvaard door de stad.

Het voorstel voor de volledige verharding werd afgewezen door de stad, en er is nu overeengekomen dat minstens 20% van de tuinzone onverhard moet blijven. Deze beslissing is een aanzienlijke stap in de richting van duurzame stedelijke ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes binnen onze stad.

Ons bezwaar benadrukte niet alleen het belang van het behoud van groene ruimtes, maar ook de noodzaak om realistische tekeningen van bomen met voldoende wortelruimte te waarborgen. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de bomen kunnen gedijen en bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

We kunnen leren van eerdere situaties waar dit niet het geval was, zoals het dossier van Sua Case in de Noordlaan. Daar leidde de volledige verharding van het perceel tot de vernietiging van de vergunning door de provincie.

Deze recente overwinning bevestigt dat onze inzet en bezwaren een verschil kunnen maken en dat onze stad op weg is naar een meer verantwoorde en groenere stedelijke planning. We zijn vastbesloten om ons werk voort te zetten en te blijven vechten voor een groenere en gezondere toekomst voor Roeselare.

Grote bomen stadstuin bedreigd door nieuwbouwproject


“Meer Bomen in Roeselare” heeft met bezorgdheid vernomen dat enkele majestueuze bomen in een stadstuin worden bedreigd door een op handen zijnd nieuwbouwproject. In reactie op dit nieuws heeft MBIR officiële opmerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Een aantal oude, bestaande bomen die fungeren als de groene long van de stad, lopen gevaar vanwege de geplande bouw van drie nieuwe woningen op slechts 4 à 6 meter afstand. In onze visie zou het mogelijk moeten zijn om deze nieuwbouwprojecten iets verder te plaatsen, om de bedreigde bomen te behouden en te beschermen.

Deze bomen zijn niet alleen een waardevol onderdeel van de stadstuin, maar ze dragen ook bij aan de ecologische en esthetische waarde van de omgeving. Ze bieden schaduw, zuiveren de lucht en zijn een toevluchtsoord voor lokale fauna.

“Meer Bomen in Roeselare” benadrukt het belang van het behoud van deze natuurlijke schatten en roept op tot zorgvuldige overweging van alternatieve locaties voor de nieuwbouwprojecten. MBIR streeft naar een evenwicht tussen stedelijke ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes, wat essentieel is voor een gezondere en aantrekkelijkere stad.

Infosessie 9 oktober: De juiste boom voor elke tuin

Ontdek de fascinerende wereld van bomen en groenbeheer met niemand minder dan emeritus professor Martin Hermy, een autoriteit op het gebied van natuurbeheer, groenbeheer en ecologie. Professor Hermy neemt je mee in zijn meeslepende visie op bomen: een visie die draait om de potentie van miljoenen bomen die onze tuinen kunnen sieren en verrijken.

De behoefte aan nieuwe bossen is groter dan ooit, maar de ruimte ervoor is beperkt. Gelukkig bieden tuinen een uitstekende gelegenheid om deze kloof te overbruggen. In zijn baanbrekende boek ‘De juiste boom voor elke tuin’ fungeert Martin Hermy als gids, waarbij hij zijn diepgaande wetenschappelijke kennis vertaalt naar praktische tips en eenvoudig te begrijpen informatie.

Deze unieke gelegenheid wil je niet missen! De gratis infosessie, gehouden in de sfeervolle omgeving van Bar Giraf, biedt een platform om meer te weten te komen over het planten van de perfecte boom in jouw eigen tuin. Sta versteld van het waarom achter boombeplanting, leer hoe je op de juiste manier plant, ontdek welke ondersteuning bomen nodig hebben om te gedijen, verdiep je in de complexiteit van bodemvereisten en ontdek welk rijkdom van leven er onder het aardoppervlak schuilgaat.

Ben je geïnteresseerd in het aanpassen van je tuin aan de realiteit van klimaatverandering? Wil je meer te weten komen over welke boomsoorten het meest geschikt zijn voor jouw specifieke tuin? Dan is deze bijeenkomst een onmisbare kans om direct van de bron van kennis te leren. Professor Hermy zal je inspireren en informeren, en je zult naar huis gaan met een schat aan inzichten om je tuin te transformeren.

Schrijf je snel in en verzeker jezelf van een plek op deze boeiende reis door de wereld van bomen, natuurbeheer en ecologie. Samen kunnen we een groenere toekomst cultiveren, boom voor boom.

Noteer in je agenda:

  • Datum: Maandag 9 oktober
  • Tijd: 19:00 uur
  • Locatie: Bar Giraf, Sint-Amandsstraat 104

Mis dit niet! Samen ontdekken we de kracht en pracht van bomen in onze eigen tuinen.

Inschrijven via deze link.

Roeselare inventariseert zijn bomen

Roeselare stelde een kansenkaart voor bomen op. Hiervoor werd samengewerkt met het Stadlandschap West-Vlaamse hart. Een voorstelling hiervan volgt in juni.

In het plantseizoen ’23-’24 worden de quick wins uitgevoerd. Het gaat dan wellicht om plaatsen waar zonder veel technische problemen een extra boom kan worden geplant of vervangen.

Verder is een inventarisatie van publiek groen opgestart in april ’23. Deze zou moeten afgewerkt zijn in het komend najaar. Hetzelfde geldt voor de inventarisatie van bomen op openbaar domein

two brown trees
Photo by Johannes Plenio on Pexels.com

Roeselare engageert zich voor het behagen van het binnen- en buitengebied.

Vlaanderen heeft 3.350 kilometer extra hagen nodig. Om te voldoen aan het Lokaal Energie- en Klimaatplan moeten er in Vlaanderen dus heel wat extra hagen worden aangeplant tegen 2030. Dit komt neer op een halve meter haag per inwoner.

Verleden jaar stelde ons burgerplatform de vraag of het Roeselaarse Stadsbestuur zou deelnemen aan het Lokaal Energie- en Klimaatplan wat betreft het planten van hagen. Dit zou voor Roeselare betekenen dat er dertig kilometer haag dient aangeplant te worden. De ambitie van de Vlaamse overheid lijkt groots maar of dit in de praktijk ook gerealiseerd zal worden is nog maar de vraag.

De lokale ambitie is niet steeds even groot en de medewerking van inwoners, bedrijven en land- en tuinbouwers niet vanzelfsprekend. Er zijn altijd wel tegenargumenten maar in het kader van biodiversiteit en klimaatopwarming zijn de pro-argumenten zeker sterk genoeg.
En zie, het Roeselaarse bestuur is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Stadlandschap West-Vlaamse Hart.

Er is net een kansenkaart houtkanten/hagen opgeleverd en de eerste aanplant is voorzien voor het najaar van 2023 en in het voorjaar van 2024. Verder is er een nota Houtkanten/Hagen in opmaak die het initiatief moet verhelderen.

Verder heeft de Klimaatcoalitie in Roeselare het in dit najaar over het thema groen/blauw en wordt de landbouwgemeenschap uitdrukkelijk uitgenodigd. Bovendien start het stadsbestuur een samenwerking met het Stadlandschap in het kader van het Project Aircoe. Dit initiatief wil bomen aanplanten in weides en loopt al in andere gemeentes.

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) focust op vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water. Het moet abstracte klimaatambities vertalen in concrete doelstellingen per stad of gemeente. Andere doelstellingen van het LEKP zijn onder andere een boom extra per inwoner of een vierkante meter ontharding per inwoner. Het pact werd ondertussen ondertekend door 294 van de 300 Vlaamse gemeenten.

photo of brick wall tunnel beside bush
Photo by Adrian Jozefowicz on Pexels.com