MBIR en de klimaatcoalitie: samen streven naar vergroening van bedrijfsterreinen

Als deelnemer aan de klimaatcoalitie zijn we verheugd om te zien dat de stad Roeselare een lovenswaardig initiatief neemt om bestaande bedrijven te ondersteunen bij het vergroenen van hun terreinen in het kader van klimaatadaptatie. Dit is een stap in de richting van de visie die we in 2020 al hebben uiteengezet in onze visienota.

Het doet ons goed te constateren dat ons gedeelde perspectief op het belang van groen en duurzaamheid wordt omarmd door de stad. Dit onderstreept de noodzaak om bedrijfsterreinen te transformeren tot groene oases die niet alleen de klimaatverandering aanpakken, maar ook bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor ons allemaal.

Terwijl dit een stap in de juiste richting is, blijft één uitdaging bestaan: het motiveren van bedrijven om daadwerkelijk aan de slag te gaan met deze vergroeningsinitiatieven. Een mogelijke benadering die we suggereren en ook in onze visienota aangeven, is het bieden van officiële erkenning, een label of zelfs het instellen van een jaarlijkse bomenprijs.

Deze aanmoedigingen zouden niet alleen een erkenning zijn van de inspanningen van bedrijven om groener te worden, maar ook een stimulans om anderen te inspireren en te motiveren om soortgelijke stappen te zetten in de richting van een duurzamere toekomst.

We kijken uit naar verdere samenwerkingen met zowel de stad als bedrijven om deze visie van vergroening en klimaatadaptatie te verwezenlijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *