Reserveer je Liefdesboom!

Woon je in Roeselare? Rumbeke? Beveren? Oekene?

Wil je een boom planten of cadeau geven?

Kom je gratis boompakket afhalen op zaterdag 12 februari op De Munt. Daar delen we boompakketten uit tussen 13:30 en 17:30 in onze “Chalet d’Amour”.

Bestel je pakket (1 per adres) wel even op voorhand via dit formuliertje.

Dit kan nog tot en met 1 februari 2022.

Welke pakketten zijn er?

🌳 Boompakket voor een beperkte oppervlakte of kleinere tuinen

 • Hazelnoot (Colylus avellana): boom of struikvorm – 3 tot 5m
 • Zwarte vlier (Sambucus niger): Struikvorm, dikwijls meerstammig – 2 tot 4m
 • Gelderseroos (Viburnum opulus): struikvorm – 1,5 tot 3m

🌳 Boompakket voor grotere oppervlakte of grote tuinen

 • Sporkenhout of vuilboom (Rhamnus frangula): Boom of struikvorm, transparante kruin – 4 tot 6m
 • Gewone vogelkers (Prunus Padus): Boom of struikvorm – 6 tot 8m
 • Lijsterbes (Sorbus aucuparia): Boom met piramidale kroon – 4 tot 7m

Wij geven je de nodige uitleg over het gekozen pakket en hoe je die het best kan planten. Alle boompjes krijgen ook een  label.

Het kost je niets en je doet er jezelf, je vlam en de Roeselaarse luchtkwaliteit een plezier mee.

PS: ben je lid van MBIR dan hebben we een speciaal geschenkje voor jou! Nog geen lid? Je kan nog snel lid worden via deze link.

Geef je liefde nieuwe zuurstof in onze boomvolle “Chalet d’Amour”.

Liefdevolle groeten,
#MeerBomenInRoeselare

In samenwerking met Stad Roeselare.

Kom mee bomen planten in Roeselare!

De komende weken staan er een aantal lovenswaardige boomplantacties gepland in Roeselare. We willen dan ook een oproep doen aan onze leden en sympathisanten om zich hiervoor massaal te engageren:

 • 21 november: Boomplantactie Krommebeekbos. Op het veld naast de hoeve De Blauwe Toren.
 • 27 november: Roulartabos plantactie. Men zoekt enthousiaste mensen die samen 15000 bomen willen planten op 27 november. Registreer snel je plekje via roulartabos.be.

Red de vallei van de Babilliebeek in Rumbeke – petitie

Meer bomen in Roeselare steunt de oproep van Natuurpunt tot het redden van de vallei van de Babilliebeek in Rumbeke.

De bestaande vallei van de Babilliebeek van 7 ha, binnen de ring van Roeselare helpt om de stad leefbaar te houden, heeft een grote natuurwaarde én een grote historische waarde:

 • Dit gebied helpt de stad leefbaar te houden. Deze lage weiden overstromen bij hevige regenval en helpen zo om wateroverlast elders in de stad te voorkomen. Doordat dit gebied zo laag ligt, krijgt het water ook kans om er in de bodem te dringen, wat helpt tegen droogte. En doordat dit gebied zo waterrijk is, dempt het de temperatuur bij hittegolven. Drie redenen waarom dit gebied zo belangrijk is voor alle omwonenden van de aanrukkende verkavelingen van 400 wooneenheden.
 • Dit is een prachtig natuurgebied, de enige plaats binnen de ring van Roeselare waar je nog oude vochtige hooilanden en weilanden vindt met bijzondere soorten planten als Pinksterbloem, vier soorten Boterbloem, Beekpunge, Pijptorkruid, … zeldzame broedvogels zoals Braamsluiper of Grasmus of voedselgebied voor de Torenvalk of ’s winters voor Watersnip of Houtsnip. Dit gebied zou beschermd moeten worden. Natuur in de buurt is belangrijk voor de fysieke en psychische gezondheid van iedereen.
 • Dit is de enige stukje beekvallei binnen de ring dat nog in zijn oorspronkelijke staat is. Dit is een historisch landschap met historische (omwalde) boerderij dat het waard is om te behouden, een prachtig gebied is om door wandelaars of picknickers te laten ontdekken.

Natuurpunt vraagt de stad Roeselare:

 • de illegaal aangevoerde aarde laat verwijderen;
 • de bestemming wijzigt zodat dit gebied definitief beschermd wordt als groen- en natuurgebied voor zijn bewoners;
 • dit gebied integreren in het Roeselaarse groenplan uit 2015.

Steun deze oproep door het tekenen van deze petitie!

3000 keer bedankt!

Dit weekend werden maar liefst 3000 bomen uitgedeeld door onze vrijwilligers. Bedankt aan iedereen die deze actie heeft mogelijk gemaakt!

Ondertussen zijn al heel wat boompjes geplant. Wie niet helemaal zeker is welk boompje nu op welke plaatst staat hebben we onderstaande instructievideo’s:

Boompakket voor grotere tuinen:

Boompakket voor kleinere tuinen:

De afhaalactie van zaterdag 13/02/2021 wordt uitgesteld tot een latere datum in dit plantseizoen.

Wij danken jullie voor de massa reservaties van een liefdesboompakket. Veel bomen zochten een burger en hebben die gevonden. Ongetwijfeld komen onze liefdesbomen op de juiste plek in jullie tuin.

Helaas is het plotse vriesweer een spelbreker. Door de vorst kan het plantgoed niet zorgvuldig gerooid worden. De afhaalactie van zaterdag 13/02/2021 wordt daarom uitgesteld tot 27 februari 2021.

Onze excuses voor dit ongemak en dank voor jullie begrip.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Meer bomen in Roeselare vzw