100 jaar oude bomen mogen niet sneuvelen

Architect Guido Schaubroeck toont in deze video zijn alternatief voor de ACV bouwplannen…

Deze mail stuurde ik vandaag naar stedenbouw@roeselare.be:

“Beste,

In bijlage stuur ik je mijn bezwaar voor de bouwplannen van het ACV waarbij niet enkel ongezonde, maar ook gezonde oude bomen zouden worden geveld.

Hierbij wordt het kind met het badwater weggegooid, terwijl er mogelijkheden zijn die meer bijdragen aan de duurzaamheid en levenskwaliteit in Roeselare.

Gelieve Guido Schaubroeks alternatieve plannen serieus in overweging te nemen. Contacteer mij gerust als je hierover meer informatie wil.

Vriendelijke groeten,
David Demets”

Wil je deze gezonde honderdjarige bomen ook redden? Laat je stem horen!

Je kan stedenbouw@roeselare.be hierover nog mailen tot morgen (16/1/2019).

Bedankt!

Architect Guido Schaubroecks alternatief voor De Groenling in Roeselare

Bezwaar indienen tegen het huidig ontwerp kan tot en met 3 mei.

Zo bijvoorbeeld:

Aan: 1788@roeselare.be
Aan: stedenbouw@roeselare.be

Beste,

Bij deze wil ik bezwaar aantekenen tegen het huidig ontwerp van het bouwproject “Groenling” bij het station. Dit omwille van het algemeen belang en de noodzakelijke vergroening van de stad.

Het huidige voorstel benut niet alle mogelijkheden tot groenaanleg en openbare ruimte op het straatniveau.

Het huidige voorstel houdt geen rekening met het aansluitend groot project op de eerdere Van Marcke site.

Een mogelijke groene verbinding tussen station en ronde kom wordt hierdoor belemmerd.

Vriendelijke groeten,
[jouw naam]

Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.