Nieuwjaarswensen van Meer Bomen in Roeselare

Langs deze weg willen we iedereen fijne feestdagen toewensen. Maak er een gezellige, warme periode van en laat je omringen met iedereen die je liefhebt!

Ook in 2020 kunnen jullie op ons rekenen voor meer bomen in Roeselare!

Wil je ook je vrienden en/of familie op een originele manier de beste wensen overbrengen dan kan je hiervoor onze kaart gebruiken. Download onderstaande PDF document, plooi het in 3 creëer een unieke “Meer bomen in Roeselare” kaart!

Download de kaart hier : NieuwjaarskaartMBIR2019

 

Zet alvast 15 februari in jullie agenda want dan delen we terug Valentijnsbomen uit!

 

Fijne feestdagen vanwege het MBIR bestuur!

 

Overleg met vertegenwoordigers van stad Roeselare

Wij zijn bezorgd over de kwaliteit van onze omgeving en willen hiertoe -als burgerinitiatief- positief bijdragen door  aandacht te geven aan meer bomen in onze stad; die zorgen voor ruimte, plaats voor mensen, natuur, zuurstof, afkoeling, schaduw, dieren, …

We stellen echter vast dat er veel kansen gemist worden door bepaalde stedenbouwkundige voorschriften en procedures en door het buiten beschouwing laten van toekomstbomen of bestaande bomen als ruimtelijke elementen (gezonde bomen gaan langer mee dan gebouwen, …)

Op zondag 8 december hadden we hierover een constructief onderhoud met schepen Michèle Hostekint en Tom Vandenkendelaere. We hadden het onder meer over de harmonie tussen Burger-Boom-Bouwen die we met onze burgerbeweging willen nastreven. Vanuit de stad horen we dat de tijdsgeest nu is gewijzigd en dat waar men in het verleden eerder reactief ging handelen men dit nu proactief wil doen.

Verder hebben we ook volgende agendapunten besproken:

  • Communicatie tussen burger en stad aangaande omgevingsvergunningen en RUPS. Momenteel eenrichtingscommunicatie via openbare onderzoeken (punt 360)
  • Wat met de integratie van het klimaatplan en het groenplan in de stedenbouwkundige dossiers, vergunningen en RUPS. We zagen nog geen advies ivm het “klimaataspect” in een dossier omgevingsvergunning.
  • Vergunde (verplichte) groenzones worden niet aangelegd en/of niet in stand gehouden (wegens geen controle).
  • Er worden bindende instrumenten uitgewerkt voor kwalitatieve woonontwikkelingen (punt 353) worden bomen hier ook in opgenomen? Worden de bestaande stedenbouwkundige verordeningen bijgestuurd?
  • Wat met de bescherming van oude historische stadstuinen en/of bomen (zie bvb dossier ACV en komend project tuin einde Noordstraat)
  • Wat houdt het bouwmeestersprogramma in? (350)

Na afloop werd volgende afspraken gemaakt:

  • Er komt een tweemaandelijks overleg tussen alle partijen (MBIR, schepen Hostekint en schepen Vandenkendelaere).
  • MBIR zet een aantal voorstellen op papier die kunnen worden opgenomen in de nieuwe stedenbouwkundige verordening in 2020.

Architect Guido Schaubroecks alternatief voor De Groenling in Roeselare

Bezwaar indienen tegen het huidig ontwerp kan tot en met 3 mei.

Zo bijvoorbeeld:

Aan: 1788@roeselare.be
Aan: stedenbouw@roeselare.be

Beste,

Bij deze wil ik bezwaar aantekenen tegen het huidig ontwerp van het bouwproject “Groenling” bij het station. Dit omwille van het algemeen belang en de noodzakelijke vergroening van de stad.

Het huidige voorstel benut niet alle mogelijkheden tot groenaanleg en openbare ruimte op het straatniveau.

Het huidige voorstel houdt geen rekening met het aansluitend groot project op de eerdere Van Marcke site.

Een mogelijke groene verbinding tussen station en ronde kom wordt hierdoor belemmerd.

Vriendelijke groeten,
[jouw naam]

[blog_subscription_form]