Overleg met vertegenwoordigers van stad Roeselare

Wij zijn bezorgd over de kwaliteit van onze omgeving en willen hiertoe -als burgerinitiatief- positief bijdragen door  aandacht te geven aan meer bomen in onze stad; die zorgen voor ruimte, plaats voor mensen, natuur, zuurstof, afkoeling, schaduw, dieren, …

We stellen echter vast dat er veel kansen gemist worden door bepaalde stedenbouwkundige voorschriften en procedures en door het buiten beschouwing laten van toekomstbomen of bestaande bomen als ruimtelijke elementen (gezonde bomen gaan langer mee dan gebouwen, …)

Op zondag 8 december hadden we hierover een constructief onderhoud met schepen Michèle Hostekint en Tom Vandenkendelaere. We hadden het onder meer over de harmonie tussen Burger-Boom-Bouwen die we met onze burgerbeweging willen nastreven. Vanuit de stad horen we dat de tijdsgeest nu is gewijzigd en dat waar men in het verleden eerder reactief ging handelen men dit nu proactief wil doen.

Verder hebben we ook volgende agendapunten besproken:

  • Communicatie tussen burger en stad aangaande omgevingsvergunningen en RUPS. Momenteel eenrichtingscommunicatie via openbare onderzoeken (punt 360)
  • Wat met de integratie van het klimaatplan en het groenplan in de stedenbouwkundige dossiers, vergunningen en RUPS. We zagen nog geen advies ivm het “klimaataspect” in een dossier omgevingsvergunning.
  • Vergunde (verplichte) groenzones worden niet aangelegd en/of niet in stand gehouden (wegens geen controle).
  • Er worden bindende instrumenten uitgewerkt voor kwalitatieve woonontwikkelingen (punt 353) worden bomen hier ook in opgenomen? Worden de bestaande stedenbouwkundige verordeningen bijgestuurd?
  • Wat met de bescherming van oude historische stadstuinen en/of bomen (zie bvb dossier ACV en komend project tuin einde Noordstraat)
  • Wat houdt het bouwmeestersprogramma in? (350)

Na afloop werd volgende afspraken gemaakt:

  • Er komt een tweemaandelijks overleg tussen alle partijen (MBIR, schepen Hostekint en schepen Vandenkendelaere).
  • MBIR zet een aantal voorstellen op papier die kunnen worden opgenomen in de nieuwe stedenbouwkundige verordening in 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *