Standpunt omtrent rivier terminal Roeselare

Standpunt omtrent het overleg over het openbaar onderzoek omgevingsvergunning tot het bouwen van een kaaimuur rivier terminal Roeselare,  door de NV De Vlaamse Waterweg in de Regenbeekstraat 62 met dossiernummer omgevingsloket 2019061478.

Eind augustus dienden we bezwaar in tegen de plannen van de Vlaamse Waterweg om een nieuwe rivier terminal te bouwen langs het kanaal in Roeselare, omdat hiervoor 110 bomen in gevaar waren, samen met een prachtig stuk jaagpad.

We stelden de ligging en de realisatie van deze  terminal in vraag en wilden op zijn minst een nieuw stuk natuur in de buurt om het verlies te compenseren. De petitie die we hiervoor lanceerden werd ondertussen al door 2.466 mensen ondertekend.

Vrijdag 18/10/2019 hadden we een overleg op het stadhuis van Roeselare met alle betrokken partijen, op uitnodiging van de Burgemeester..

Hij vertelde ons dat de stad Roeselare dezelfde bedenkingen en vragen had als wij in ons bezwaar.

We kregen deze antwoorden:

  • Past deze terminal in het klimaatplan en het groenplan van de stad?
    • Er wordt geschat dat het vrachtwagenverkeer de komende jaren met 40% zal toenemen. Door het kanaal in te schakelen voor het vervoer van goederen (o.a. naar Parijs), wordt deze stijging ingeperkt.
  • Waarom werd de terminal niet voorzien aan de overzijde van het kanaal, dichter bij de snelweg, waar de wegeninfrastructuur reeds aanwezig is?
    • Dit werd onderzocht, maar zou teveel kosten om rendabel te zijn.
  • Wil deze stad nog bijkomend distributieverkeer van en voor andere gemeenten? Welke invloed heeft dit op het fijnstof probleem in de havenzone? Ontstaan er hierdoor bijkomende milieubelastende activiteiten?
    • Volgens de uitgevoerde mobiliteitsstudie ( MOBER ) is de invloed op het vrachtwagenverkeer (aan- en afvoer van de kade) en de luchtkwaliteit beperkt.

We leerden ook dat de rivier terminal er hoe dan ook komt, aangezien deze bestemming al sinds 2012 voorzien en goedgekeurd was.

Van de oorspronkelijk genoemde 110 bomen, zullen er ‘maar’ 58 verdwijnen.

Omdat het hier over een “industriegebied” gaat, is men eigenlijk niet verplicht om dit te compenseren.

Toch wil de Vlaamse Waterweg 58 nieuwe bomen planten en verzorgen langs het toekomstige nieuwe fietspad.

Tussen het fietspad en het bedrijf Desotec, zal deze laatste instaan voor een volwaardig groenscherm en bomen.
Bovendien werden de 58 ter dood veroordeelde vijftigplussers naar waarde geschat en krijgt Roeselare hiervoor 150.000 euro om extra bomen te planten in de stad, bovenop de 100.000 nieuwe bomen die het huidige beleid al beloofde.
De overblijvende  bomen blijven zeker behouden, gezien de kade zelf niet meer zal uitbreiden.

De burgerbeweging Meer Bomen in Roeselare wil hier nog volgende opmerkingen en vragen aan toevoegen:

  1. Kunnen we, ter nazicht, de studie inzien rond de waardebepaling van de bomen en de mobiliteitsstudie ?
  2. Kan er deskundig boomadvies gevraagd worden aan een ETT’er ( European Tree Technician ) rekening houdend met de bodemstructuur en een natuurlijke variatie van meerdere boomsoorten en onderliggende struiklagen ?
  3. Zullen de de waterbuffers en groenstroken een maximale ecologische waarde krijgen ( we verwijzen hieromtrent naar de medegedeelde intentie  van de provincie om de biodiversiteit te verhogen op alle bedrijfsterreinen )
  4. Kan er voor gezorgd worden dat er overal langs het fietspad  een aangenaam  natuurlijk groenscherm gerealiseerd wordt en dit aan aan beide zijden ?
    ( ook aan de kruising met de kamions en ook aan de zijde van de mazouttanks )
  5. We nemen akte van het feit dat de compensatie bovenop de reeds beloofde 100000 bomen komt en verwachten nauw betrokken te worden in de bestemming van deze compensatie.

We blijven altijd bereid tot verder overleg.

2 antwoorden op “Standpunt omtrent rivier terminal Roeselare”

  1. Enig idee hoeveel de fietser meer zal moeten rijden door de omweg? Ik rijd dagelijks met fiets van Roeselare naar Izegem voor mijn werk.
    Roeselare is in haar bestuursakkoord 2019-2024 veelbelovend voor stimulatie fietsers, maar fietsers doen omrijden past mijn inziens hier niet in. Zo moeten we in Izegem ook al rondrijden voor een bedrijf (Cargill). Wat is het nut van een fietssnelweg / toeristische fietsroute langs een kanaal als deze moet wijken voor industrie…

    1. Beste Miguel,
      Wij volgen dit dossier van nabij op met de stadsdiensten. Op dit moment zijn er nog geen details vrijgegeven over de omweg voor de fietsers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *