Boombescherming in de boomgaardstraat

MBIR is verheugd dat de bestaande boom in de boomgaardstraat behouden wordt in een nieuwe verkaveling.

Gezien deze boom heel dicht bij de oprit staat vraagt MBIR aan de stad om hieromtrent voldoende informatie te verstrekken in de verkavelingsvergunning, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan met de toekomstige kopers van het perceel.

We stellen concreet voor om volgende op te nemen in de verkavelings voorschriften :

  • De eigenaar moet een boomdeskundige aanstellen om een boombeschermingsplan op te maken en voor te leggen aan de stedelijke groendienst voor de uitvoering van alle bouwwerken, tuinaanleg of terreinaanlegwerken, en dit ook voor niet vergunningsplichtige werken.
  • De opritzone dient zo ver mogelijk van de boom voorzien te worden tegen de perceelsgrens van de buur.
  • Alle aansluitingen van nutsleidingen en riolen dient te gebeuren in de opritzone zo ver mogelijk van de boom.
  • Tijdens de werken dient er een bescherming voor te worden van de kruin, de stam en de wortelzone.
  • Eventueel kunnen en mogen kamions oprijden via lot 1a zolang dit perceel niet bebouwd is.
  • De schadeloosstelling bij beschadiging moet gebeuren door de uniforme waardbepaling volgens de VVOG, rekening houdend met de soortenwaarde, de boomgrootte, de standplaats binnen de stedelijke context en de uniciteit binnen een ruimer bomencomplex (groep vs. solitaire boom). Deze methodiek van waarde- en schadebepaling dient opgenomen te worden binnen de algemene bepalingen van het bestek van de aannemers

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-boomgaardstraat.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *