Bewaar de bomen in de omgeving van WZC Ter Berken

Als burgerplatform en stakeholder in het Klimaatplan en Groenplan van Roeselare komt vzw Meer Bomen In Roeselare op voor alle bestaande bomen op het grondgebied van Roeselare.

We volgen dan ook zo veel als mogelijk de plannen van toekomstige bouwprojecten en het verloop van de uitvoering ervan op wat betreft het behouden van bestaande bomen en/of het planten van nieuwe bomen.

Nu maken we ons zorgen over de toekomst van de bestaande bomen op de site van Ter berken. Deze werden niet opgenomen noch vermeld in het masterplan, opgemaakt door ADVK architecten op 06.06.2021.

We begrepen dat het de bedoeling is om met Barnum en VISO één school te vormen in een nieuwbouw op Ter Berken. In de vernieuwbouw op Barnum zou het historisch erfgoed op die site worden bewaard.

Het is onze bedoeling om ook hier constructief mee te denken, te creëren en te evalueren. Samenwerking en overleg is in ons bijna vijfjarig bestaan steeds onze sterkste troef gebleken.

Daarom vroegen we aan de Voorzitter van de scholengroep Sint-Michiel om de bomen rond Ter Berken en in de omgeving van Barnum ook te beschouwen als ‘waardevol erfgoed’.

We hopen dat de jonge generaties, door deze Scholengemeenschap opgeleid, en de buurtbewoners zo verder kunnen genieten van een groene omgeving, gecreëerd door bomen die al decennia oud zijn.

We kregen een vriendelijk antwoord van de Voorzitter van deze scholengroep.

Hij schetste wat de context bij het masterplan en meer specifiek bij het beeldkwaliteitsplan, opgemaakt door ADVK-architecten, waarnaar wij verwezen.

Het masterplan is in eerste instantie te beschouwen als een volumestudie voor de gebouwen op de verschillende sites, doch is geenszins te aanzien als een concreet ontwerp. Het gedeelte op de site Ter Berken zal trouwens het voorwerp uitmaken van een nog uit te schrijven architectuurwedstrijd binnen een DBFM-formule. Na verder overleg met de Dienst Stedenbouw zal de projectdefinitie voor deze wedstrijd nader worden uitgewerkt. Hij deelt onze bezorgdheid voor voldoende groen in het algemeen en bomen in het bijzonder. Hij neemt deze bekommernis in elk geval ter harte in het verder proces en vindt, net als wij, een constructieve samenwerking en overleg met de verschillende stakeholders belangrijk.

Wordt vervolgd en opgevolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *